Ptaki w budynkach

gołąb uwalniający samiczkę

W terenie zabudowanym większość ptaków
gnieździ się w budynkach. Zakładają tu gniazda
przede wszystkim dlatego, że brakuje im innych,
naturalnych miejsc lęgowych (np. dziuplastych
drzew), a czasami dlatego, że budynki
przypominają im skaliste środowisko, z którego
niektóre z nich pochodzą. W śródmieściu
Warszawy w budynkach gniazduje około 17
gatunków, a ich liczebność to około 80%
wszystkich ptaków lęgowych na tym obszarze.

Budynki miejscem życia i przetrwania
  Budynki dla ptaków są czymś więcej niż miejsca do lęgu, to ich miejsce przetrwania. W lecie wychowują tam swoje pisklęta, walczą o przetrwanie, Zaś w zimie i jesieni budynki są ich domem, miejscem do kórego powracają, a noc, do swoich schronień, którymi są dla nich przeróżne dziury, wywietrzniki bez krat, a nawet balkony i dachy. To jest dowód na to że ptaki miejskie zawsze trzymaja się w sasiedztwie ludzi. Dlaczego? Byc moze zauważyły że człowiek jest silniejszy, więcej potrafi. dostarczy pożywienia. Nawet niektóre ptactwo wodne zaczęło już przebywac bliżej ludzi. By może przez to że zamiast dokarmiac ptaki aby je nakarmic, przybrowadzamy tam dzieci, które traktują je jak cyrkowe zwierzątka, robiąc sobie radośc z rzucania im nieraz nawet splesniały chleb nie po to by ich nakarmic tylko po to żeby miec radochę z bliskiego kontaktu z nimi. A to wszystko przez nieopatrznośc rodziców którzy nie wiedzą, że takie dokarmianie może "zniszczyc ptakom instykt przetrwania. Nie będa się starac o pożywienie. ponieważ będa myślały że samo do nich przyjdzie, a przeciez nie będziemy ich karmic cały czas. Dlatego starajmy się nie wtrącac się bezmyślnie  do ich życia, nie wypedzajmy ich z ich miejsc życia, nie niszczmy ich gniazd w budynkach, powinniśmy sie raczej starac o ich ochrone i przetrwanie.
 
 

Co zagraża ptakom w budynkach?


Ocieplenia budynków są potrzebne. Niestety zazwyczaj prowadzone są w taki sposób, że
stanowią bardzo duże zagrożenie dla ptaków. Odbywają się zazwyczaj w sezonie lęgowym. Skala
zniszczeń wśród ptaków jest ogromna, praktycznie tak duża jak skala ociepleń budynków. W czasie
ocieplania budynków znika większość (a czasem nawet 100%!) miejsc nadających się do
gniazdowania. Dotyczy to nie tylko miejsc, które muszą zniknąć (np. szczelin w elewacji). Ptaki
tracą także dostęp do stropodachów, których otwory wentylacyjne są zamykane plastikowymi
kratkami. Po remoncie budynku nie mają dokąd wrócić.W trakcie ociepleń budynków ginie bardzo dużo ptaków. Są zamurowywane w szczelinach, zamykane w stropodachach, których otwory
wentylacyjne są zaślepiane kratkami. Na skalę masową giną pisklęta i dorosłe ptaki. Jerzyki
rozbijają się o rusztowania postawione blisko wlotów do gniazd. Można tego uniknąć dostosowując harmonogram prac ociepleniowych do terminów i miejsc lęgów ptaków na danym budynku.
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW