Dzięcioły

Mały

Średni

Duży

Bjałoszyi

Sikory

Czarnogłowa

Modra

Sosnówka

Uboga

Bogata

Mewy

Czarnogłowa

Białogłowa

Mała

Śmieszka

Pospolita

Jaskółki

Dymówka

Brzegówka

Oknówka

Jerzyk nie nalezy do jaskółek! Zdjęcie do porównania.

Jerzyk

Rozróżnianie ptaków i gniazd

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW